Oznámení o změně názvu a sídla společnosti.

Vážení obchodní partneři,
dovolte nám Vás informovat, že s účinností od 12. července 2017 dochází ke změně obchodního názvu společnosti YobNet Czech s.r.o.

Od výše uvedeného data vystupuje společnost pod novým názvem:

Český bezdrát IT support s.r.o.

K výše uvedené změně názvu došlo v souladu s naplňováním dlouhodobé strategie rozvoje společnosti.
Zároveň dochází ke změně sídla společnosti a fakturační adresy:

Zámečnická 592
742 48 Příbor , Okr. N.Jičín

Ostatní údaje jako jsou IČ, DIČ, telefonické a e-mailové kontakty, bankovní spojení zůstávají beze změny. Tato změna obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na smlouvy a závazky mezi Vámi a společností YobNet Czech s.r.o. V minulosti uzavřené smlouvy jsou nadále platné.

Nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, dodací listy, nové smlouvy a změny stávajících smluv mezi vámi a naší společností však musí být od uvedeného data realizována pod novým obchodním názvem Český bezdrát IT support s.r.o.