VoIP – (Voice over Internet Protocol) je technologie, která, laicky řečeno, umožňuje telefonování přes Internet,respektive se jedná o technologii přenosu hlasu prostřednictvím datových sítí založených na protokolu UDP/TCP/IP.
Jednotlivá VoIP koncová zařízení, IP telefony či IP telefonní brány se přihlašují a komunikují s  centrální ústřednou (IP PBX) za pomocí standartizovaného protokolu SIP. Tato centrální ústředna komunikuje se všemi VoIP zařízeními, realizuje hovory a služby mezi účastníky a zajišťuje správné směrování hovorů do sítí ostatních operátorů nebo dalších projení. Hlas volajícího se přenáší po částech v datových paketech prostřednictvím IP sítě k volanému.Přenášené části jsou kvůli úspoře objemu přenášených dat zakódovány kódovacími a dekódovacími algoritmy (kodeky). Kodeky mají označení např. G.711, G.723, G.729, … a jsou standartizovány. Jsou i nestandartizované kodeky např. kodek iBLC. Nutnou podmínkou pro srozumitelné a spolehlivé VoIP telefonní spojení není pouze datová propustnost a nízká ztrátovost internetové přípojky, respektive datového propoje, ale i zajištění tzv. kvality služby, zkráceně označované QoS (Quality of Service). Jde zejména o rychlost odezvy po celé trase hovoru – a to samozřejmě v obou směrech datové komunikace. Na níže uvedeném obrázku je schématicky vidět jak lze kombinovat a využívat možností VoIP i s ostatními komunikačními technologiemi prostřednictví  IP PBX.

Jde o příklad kde jako IP PBX je  použita ústředna ss7NET od společnosti SS7IPCom s.r.o. , která nabízí velkou variabilitu díky možnosti připojit různá rozhraní jako je ISDN E1/PRI/SS7, BRI (ISDN2), analog atd., která jsou pak součástí celého systému a tím poskytuje kromě možnosti připojit VoIP zařízení, také  možnost  připojit  i zařízení využivající tyto  technologie. Tím pádem je tedy možné např. připojit do celého systému „staré“ analogové telefony, zároveň samozřejme použít IP telefony a zároveň se připojit  na poskytovatele telefoních služeb prostřednictvím VoIP, v součinosti, ale  jako např. zálohu  ponechat propojení k providerovi prostřednicví ISDN30 PRI a hovory dle potřeby nebo ceny směrovat. Možností jak využit a zkombinovat celý systém je opravdu mnoho.

Další významnou výhodou VoIP technologie je možnost využití všude tam kde je k dispozici připojení k datové síti,respektive k Internetu, tedy v podstatě dnes již kdekoliv na světě. Tím pádem z toho  vyplývá  výhoda do jisté míry jakési „mobility“ pro jednotlivé prvky VoIP sítě, které lze hlavně využít např. při úspoře nákladů při budování komunikace mezi externími pobočkami firmy v jiné lokalitě než je centrální IP PBX. V neposlední řade lze ušetřit za budování nové telefonní sítě tam, kde je již vybudovaná stávající datová infrastruktura.

Další významnou možností  VoIP technolgie,  je využití VoIP softwarových aplikací (tzv. softwarových telefonů) a to buď v PC, NTB, tabletu nebo v dnes již hojně rozšířených chytrých telefonech (smartphonech). Pak pomocí těchto aplikací a daného zařízení připojeného k datové síti (WiFi), respektive k Internetu  (3G siti), využivat vše zcela stejným způsobem jako z klasických zařízení. Tím pádem lze říci, že tato „mobilita“ se již skoro vyrovná klasické mobilní komunikaci pomocí GSM/UMTS.

Da se říct, že co se tyká nákladů hlavně u propojení zahraničních poboček firmy,  je technologie VoIP bezkonkurenční.Pro Vaší vnitrofiremní komunikaci totiž není nutný přistup do veřejné telefonní sítě a tím pádem nutnost platit poplatky providerovi telefonní sítě. Náklady jsou pouze za spojení do datové, respektive Internetové sítě v centrále a na pobočkách. Samozřejme, že spojení do veřejné sítě je nutné také zachovat, aby firma mohla komunikovat se „světem“. VoIP i  v tomto nabízí mnoho možnosti jak veškerou tuto komunikací z optimalizovat a z efektivnit, využivajíc svých výhod „mobility“ popsané výše. Např. i centrální IP PBX v ČR lze pripojit na VoIP providera na Slovensku nebo ve Španělsku, kde ma firma pobočky a využívat těchto  připojeni pro komunikaci s lokálními zakazniky v těchto regionech. Zákazníci v těchto zemích budou volat na lokálni čísla firmy , tudíž pro ně , nižší náklady. Taktéž  pro firmu, v případě že bude volat těmto zakazníkům se sníží náklady a hlavně, Slovenská pobočka bude mít svá Slovenská telefonní čísla, Španělská zase svá Španělská. Veškerou komunikaci, ale bude řídit jediná centrální IP PBX v ČR, kde zodpovědní pracovníci budou mít pod kontrolou  náklady spojené s komunikací na všech pobočkach firmy. Jak je vidět VoIP technologie nabízí nespočet možností využití, které  ve výsledku přinesou úspory nákladů a z efektivnění komunikace.

 

Chcete-li nás kontaktovat nebo nám něco důležitého zdělit můžete také zde.!